போட்டி பொறாமையை வெல்லும் மந்திரம்

  இதை பயன் படுத்தும் முறையை கவனமாக குறித்துக்கொள்ளுங்கள் முதலில் அகலமான செப்புத்தகட்டை வாங்கி எலுமிச்சை சாற்றில் சுத்தப்படுத்தி மையில்லாத பால்பாயின்ட் பேனாவால்


 
 மேலும் படிக்க  http://ruthra-varma.blogspot.com/2010/09/blog-post_23.html