கடனை அடைக்க கீதை படிங்கள்?


ன்று ஒரு நாள் ஒரு நண்பர் என்னிடம் கேட்டார், உலகில் உள்ள அனைத்து மதங்களுக்கும் புனித நூல்கள் உள்ளன, நமது இந்து மதத்திற்கு அப்படி ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்டுச் சொல்லக் கூடிய புனித நூல் உண்டா? வேத புத்தகங்கள் புனிதமானவைகள்தான்,

                                                                                             மேலும் படிக்க