ஆதிகால மனித எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு

                       ஆதிகால மனித எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு

  ஆதிகால ஐரோப்பிய மனிதர்களின் உடற்பாகங்கள் எனக் கருதப்படும் எச்சங்கள் இங்கிலாந்தின் கிழக்குப் பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை சுமார் 8 லட்சம் ஆண்டுகள் பழைமையானவை என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.


லண்டன் நகரிலிருந்து சுமார் 220 கிலோ மீற்றர் தொலைவிலுள்ள காடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இந்த எச்சங்கள் அகழ்வாராய்ச்சியின் முக்கிய பரிமாணங்கள் எனக் கருதப்படுகின்றன. “காலநிலை மாற்றங்கள் நடந்துகொண்டிருக்கும் இக்காலப் பகுதியில் எச்சங்கள் மறையாமல் இருப்பது ஆச்சரியத்தைத் தருகிறது. இருப்பினும் இவற்றை முக்கிய மாதிரிகளாகக் கொண்டு இனிவரும் காலங்களில் செயற்படுவோம்” என லண்டன் பல்கலைக் கழகத்தின் ஆய்வாளரான சிமொன் பர்பிட் தெரிவித்துள்ளார்.